GLS Gdynia 2020


Date
Jan 4 - 5, 2020
City
Gdynia, Poland
Venue

Mercure Gdynia Centrum

Address
Armii Krajowej 22, 81-372 Gdynia
Details

Main conference room

Website
GLS Gdynia 2020 website
Contact

Main organizer

Organizers
Adam Polkowski and Karolina Wiącek
WCA Delegates
Adam Polkowski and Przemysław Rogalski
Download all the competition's details as PDF here.
Information

This is final competition of GLS Cup 2019 series. During winners ceremony we will reward 5 top speedcubers from various GLS classifications.
GLS Cup 2019 is a series of 5 official WCA competitions in Gdańsk and Gdynia. GLS is combining 5 competitions into one ranking system including:
- General classification of all events
- 3x3x3 classification for kids,
- 3x3x3 for parents
- 3x3x3 Fewest Moves League
At the main venue we have big rollup banner with the names of GLS Record holders. It is our tradition to refresh the names after each record. After the first day we host cubers integration. Next to the hotel we have parking area and shops.
If you want to join us, you are most welcome!

Events
Main event
Competitors
109
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 130 competitors.
The base registration fee for this competition is 35 zł (Polish Złoty).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
On the spot registrations will be accepted with a base registration fee of 40 zł (Polish Złoty).
Spectators can attend for free.

Polski

Rejestracja będzie uznawana za kompletną po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego na stronie oraz przelaniu opłaty wpisowej na poniższe konto:
Numer konta: 49 1050 1764 1000 0091 2746 9865
Nazwa: Karolina Wiącek
Bank: ING Bank Śląski S.A
Tytułem: "Imię nazwisko - GLS Gdynia 2020"

Jeżeli zawodnik chce zamówić obiady, do przelewu z wpisowym należy dołączyć również koszta posiłku, szczegóły na temat obiadów tutaj.

Ważne: w każdy wtorek nieopłacone rejestracje będą usuwane z listy, dlatego też postaraj się zakończyć proces rejestracji jak najszybciej po wysłaniu formularza rejestracyjnego! Jeżeli nie zdążysz się zarejestrować przed wypełnieniem limitu zawodników zostaniesz umieszczony na liście oczekujących. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego jak działa lista oczekujących zobacz tę zakładkę

W razie nie wypełnienia limitu zawodników w rejestracji online przed zawodami możliwa będzie rejestracja na miejscu, która będzie kompletna po uiszczeniu opłaty wpisowej. Wpłata na miejscu jest możliwa jedynie gotówką.

English

Registration will be considered complete only after correctly filled registration form will be send and after registration fee will be transferred to following account:
Account number: 49 1050 1764 1000 0091 2746 9865
Account holder: Karolina Wiącek
Bank: ING Bank Śląski S.A.
Transfer title: ”Name Surname - GLS Gdynia 2020"

If competitor decides to order lunch from organizers they have to add food costs to registration fee transfer. Details on lunch provided by organizers can be found here.

Note: on every Tuesday unpayed registrations will be removed from the list, so make sure to complete Your registration as soon as possible after submitting registration form! If You won't make it under competitors limit, You'll be put on waiting list. For details of how waiting list work see our separate tab

In case of not filling competitiors limit during online registration there will be possibility to register on the spot. This registration will be considered complete after payment of registration fee. Payment on the spot will be available only by cash.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Igor Ośmiałowski won with an average of 8.61 seconds in the 3x3x3 Cube event. Maciej Czapiewski finished second (8.80) and Jonatan Kłosko finished third (9.34).